Student Details

Farhana Tasnia Setu

 • Birth Date

  2001-04-14

 • Gender

  Female

 • Religion

  Islam

 • Present Address

  Thonthoniya Dokkhinpara, Bogura sadar, Bogura.

 • Permanent Address

  Thonthoniya Dokkhinpara, Bogura sadar, Bogura.